Chuyển phát nhanh và miễn phí nội thành Hà Nội trong vòng 24 giờ

Giới thiệu Công ty cổ phần Dược phẩm Thục Anh

“Người ta vẫn thường nói rằng, hai thứ tài sản quý giá nhất của con người trong cuộc sống chính là sức khỏe và trí tuệ ". Trong đó, sức khỏe là yếu tố quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại và phát triển của loài người. Chính vì vậy, ngành y tế đóng vai trò vô cùng quan trọng nói chung trong đó không thể không kể tới các công ty Dược và bệnh viện. Nhân được tầm quan trọng đó thì công ty cổ phần Dược phẩm Thục Anh đã ra đời.

Xem thêm

0387326326